الله ,محافظه ,کاران ,تحلیل ,عبور ,جریانی ,محافظه کاران ,دفتر رهبری ,جناح راست ,نگاه نقادانه ,کنند بلکه


♻️♻️♻️♻️♻️♻️
 ‍ •✾• بسم الله الرحمن الرحیم  ‍•✾•


باز هم مثل همه اتفاقات و سخنان مهم آقا؛ رسانه ها همه حقیقت را بازگو نمی کنند، قسمتی را بزرگ و بعضی را در موج رسانه ای به سمت دیده نشدن می برند. آنجایی که آقا برخلاف محافظه کاران و جریانات قدرت_ثروت نه تنها نگاه انتقادی و وتحلیل ولو غلط را توصیه می کنند بلکه برای نگاه نقادانه حریم های ساختگی حضرات محافظه کار جناح راست را هم رد می کنند و روحیه مطالبه و نقد را صرفا محدود به قوه مجریه نمی کنند بلکه بطور مشخص از قوه ی قضاییه و دفتر رهبری هم نام می برند.
basiratafzaeivataamol@
از یک سو جریانی است که به مدد رسانه های پرتعداد و بلندگوهای بزرگ سالهاست تلاش دارد جریان حزب الله را تحلیل گیر بار بیاورد و هرجایی هم کسی فریاد زد پادشاه لخت است فورا با هزاران برچسب و ایجاد حریم های ساختگی غیرقابل نقد آنها را حذف کنند.

جریانی که روزی با شعار "دشمن هاشمی دشمن پیغمبر است"اجازه نقد هاشمی را نداد و او را تبدیل به بتی کرد که بعدها زور خودش هم به آن نرسید. جریانی که حزب الله را صرفا ماله کش و توجیه گر اقدامات راست گرایانه آنها می خواهد و خود را قیّم و صاحب آنها می داند و حق طبیعی خود می داند که بجای آنها فکر کند، تصمیم بگیرد، لیست ببندد و در بزنگاه ها هم با یک "کُد ازخودساخته" حزب الله را منفعل و بی اثر کند. و حالا هم با مصادره به مطلوب کردن واژه آتش به اختیار، اختلال در مرکز فرماندهی را به جناح مقابل و دولت منحصر می کند. حال آنکه یکی از مهمترین مصادیق اختلال در قرارگاههای مرکزی همین قرارگاه های پرطمطراق و تشکیلات های حزبی حضرات محافظه کار است که کوتوله پروری ، تحمیق و استحمار حزب الله را به ثمر دارد.
basiratafzaeivataamol@
اکنون حضرت آقا دقیقا مقابل این جریان محافظه کار؛ حزب الله را به عبور از این قرارگاههای معیوب فرامی خواند. روشن است آقا دیگر هیچ اعتمادی به این دستگاهها و قرارگاهها ندارد و مستقیما حرفشان را با بدنه حزب الله در میان می گذارد و به آنها صریحا می گوید دیگر معطل بخشنامه ها و نمایشنامه های حضرات نمانید. آقا بجای منفعل و تحلیل گیر بارآوردن ، حزب الله را فعال و تحلیل گر می خواهند و با ذکر نام قوه قضاییه و دفتر رهبری و لزوم نگاه نقادانه به این دستگاهها آب پاکی روی دست همه محافظه کاران می ریزند.

صحنه امروز بیش از پیش هویداست که یکی از اولین قدم های حزب الله برای بازسازی و حرکت رو به جلو حذف واسطه ها ، عبور از خودتحلیل پنداران جناح راست و نهایتا خروج از زیر بار قرارگاه ها و تشکیلاتهای حزبی محافظه کاران است.

✍️ علیرضا فقیر
http://T.me/basiratafzaeivataamol
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

منبع اصلی مطلب : بصیرت افزایی و تعامل
برچسب ها : الله ,محافظه ,کاران ,تحلیل ,عبور ,جریانی ,محافظه کاران ,دفتر رهبری ,جناح راست ,نگاه نقادانه ,کنند بلکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :